021-49029 پشتیبانی ایام عید : 09129309400 تهران-اشرفی اصفهانی-برج زمرد

All Posts in Tag: مذهب های مختلف

فرهنگ کشورهای مختلف |حقایق و عادات عجیب فرهنگی در دنیا

فرهنگ کشورهای مختلف با سنت هایی متفاوت  مایلید با برخی از حقایق در مورد سنت ها و آداب و رسوم عجیب مردم کشورهای مختلف دنیا که ممکن است شما را به فکر وادارد بیشتر آشنا شوید؟ زندگی در خارج از کشور نه تنها نیاز به یادگیری زبان جدید دارد، بلکه به هماهنگی با عادات فرهنگ…

مشاهده مقاله
fa_IRPersian
fa_IRPersian