021-49029 پشتیبانی ایام عید : 09129309400 تهران-اشرفی اصفهانی-برج زمرد

All Posts in Tag: رشد گردشگری

تغییر صنعت گردشگری با رشد تکنولوژی

تغییر صنعت گردشگری با رشد تکنولوژی -بخش دوم

تغییر صنعت گردشگری در عصر حاضر با توجه به تکنولوژی دگرگونی هایی داشته است. صنعت گردشگری همگام با صنایع دیگر در عصر جدید و فناوری های ارتباطی و تکنولوژی های جدید، محکوم به استفاده و ارائه ی ابزارهای جدید است. نکاتی که گردشگران و مسافران برای رفاه و آسایش بیشتر باید آنها را بدانند.در ادامه…

مشاهده مقاله
fa_IRPersian
fa_IRPersian