021-91004064
نگرانی های طرح صیانت و حذف ایران از چرخه گردشگری جهانی

نگرانی های طرح صیانت و حذف ایران از چرخه گردشگری جهانی

نام واحد ظرفیت متراژ تعداد اتاق قیمت لحظه‌آخری امروزی قیمت همکاری روزانه قیمت همکاری هفتگی قیمت همکاری ماهانه
ونک تیپ ۱ ندارد ۷۰ ۱   2,420,000 12,530,000 34,100,000
ونک تیپ ۲ ندارد ۸۰ ۲   2,420,000 13,930,000 40,810,000
ولنجک ندارد ۷۵ ۱   1,930,000 10,360,000 32,550,000
نوفل لوشاتو تیپ ۱ ندارد ۵۰ ۱   800,000 5,000,000 18,500,000
نوفل لوشاتو تیپ ۲ ندارد ۹۰ ۲   900,000 6,500,000 22,900,000
نوفل لوشاتو تیپ ۳ دارد ۹۰ ۲   1,150,000 7,800,000 26,500,000
پارک وی تیپ ۱ ندارد ۷۰ ۲   1,900,000 10,150,000 33,460,000
پارک وی تیپ ۲ ندارد ۸۵ ۲   2,400,000 10,640,000 37,590,000
پارک وی تیپ ۳ ندارد ۱۰۵ ۲   2,400,000 11,200,000 45,150,000
کوروش ندارد ۱۲۰ ۲   2,630,000 17,800,000 47,770,000
اشرفی تیپ ۱ ندارد ۸۰ ۲   1,650,000 10,900,000 26,900,000
اشرفی تیپ ۲ ندارد ۹۰ ۲   1,950,000 12,900,000 29,900,000
ولیعصر تیپ ۱ ندارد ۱۰۰ ۲   1,560,000 9,700,000 34,900,000
ولیعصر تیپ ۲ ندارد ۱۲۰ ۲   1,450,000 8,900,000 32,500,000
کشاورز ندارد ۶۵ ۲   1,100,000 7,200,000 22,500,000
جردن تیپ ۱ ندارد ۸۵ ۱   1,785,000 11,900,000 32,410,000
جردن تیپ ۲ ندارد ۹۰ ۱   1,575,000 10,200,000 28,490,000
پاسداران تیپ ۱ ندارد ۹۰ ۱   2,580,000 16,940,000 38,170,000
پاسداران تیپ ۲ ندارد ۱۰۰ ۲   2,580,000 18,530,000 49,960,000
  • 12 مرداد ، 1400
  • 972

نظر دهید